AsistenȚĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

Taxele vamale de baza sunt stabilite potrivit politicii comerciale ale Romaniei si/sau acordurilor internationale la care Romania este parte semnatara (Acordul privind aplicarea art.VII al Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), parte integranta a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comertului, pe care România il aplică fara rezerve, ratificat prin Legea nr.133/1994).

  • ORIGINEA MARFURILOR (Informatia de Origine Obligatorie).
  • CLASIFICAREA TARIFARA (Informatia Tarifara Obligatorie).
  • STABILIREA VALORII IN VAMA A MARFURILOR.

Asistenta privind obtinerea certificatului de OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT.