AsistenȚĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

Intrucât la data de 1 ianuarie 2007 Romania a dobandit statutul de membru al Uniunii Europene prin Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, întreaga legislație vamală română a suferit modificari substanțiale. Dacă până la data de 1 ianurie 2007, România avea o legislație vamală proprie, începând cu aceeași dată România aplică:

Regulamentul (CEE) 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar
Regulamentul (CEE) 2454/93 de aplicare a Regulamentului (CEE) 2913/92
Regulamentul (CE) Nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)
Legea 98/1996 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor
Document de informare TAXUD/1661/2006