AsistenȚĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

Dacă societatea dumneavoastră efectuează operațiuni de import/export, vă putem oferi asistență în ceea ce privește:

  • reprezentam agentii economici in relatiile cu autoritatile vamale si comisionarii vamali;
  • preluam documentatia de la sediul firmei dumneavoastra, in vederea obtinerii autorizatiilor necesare diferitelor tipuri de regimuri vamale;
  • va putem furniza asistenta in ceea ce priveste stabilirea valorii in vama a bunurilor;
  • asistenta privind obtinerea unei clasificari tarifare corecte si Informatia Tarifara Obligatorie;
  • asistenta privind originea marfurilor si Informatia de Origine Obligatorie;
  • consultanta privind obtinerea certificatului de Operator Economic Autorizat;

Asistenta privind obtinerea certificatului de OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT.