AsistenȚĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

Autoritatea vamală exercită, în cadrul politicii vamale a statului, atribuțiile conferite prin reglementările vamale pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din țară.

Ea are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport și al marfurilor, precum și al bunurilor și valorilor aparținând persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din țară.